top of page

ROUW EN VERLIES OP HET WERK

Persoonlijk verbinden in een Zakelijke Omgeving.

Elke werkomgeving kan te maken krijgen met rouw en verlies. De kans dat iemand in het werkende leven met verlies te maken krijgt is erg groot, zeker als je bedenkt dat we steeds langer doorwerken. Dit kan binnen het werk moeilijke situaties en veel vragen opleveren. Het kan een klus zijn om oog te houden voor ieders belang en in gesprek te blijven met elkaar. 

Lees verder

BEGELEIDING OP HET WERK

Ook binnen een werkomgeving is rouw en verlies geen standaardverhaal. Het vraagt om een persoonlijke benaderingswijze. Maar hoe pak je dat aan?

Hoe vang je iemand op die weer terugkomt op het werk, na een ingrijpend verlies? Hoe zorg je ervoor dat je medewerker ruimte krijgt voor het verlies, zonder lang thuis te zitten en het contact met het werk te verliezen? Soms weet je als werkgever, als leidinggevende, als collega, als mens, niet goed hoe te handelen bij verliessituaties. Daarbij kan verlies dat je waarneemt bij de ander een eigen verlieservaring of eigen 'copingstategie' oproepen, waardoor het extra lastig kan zijn om met het verlies om te gaan.

Zo kan een 'dubbele verliessituatie' ontstaan. 

Zowel voor de betrokken medewerker als voor collega's, leidinggevende & andere professionals kan het fijn zijn om met een onafhankelijk begeleider te praten, om samen te kijken wat nodig is en wat past. Ondersteuning kan plaatsvinden door middel van individuele- of groepsbegeleiding, hulp bij het opstellen van een rouwprotocol, lezingen, informatie & advies op maat.

Alle werkvormen zijn gericht op ontdekken wat jij binnen je werk kan betekenen op het gebied van rouw & verlies, het verminderen van verlies-gerelateerde klachten en het vergroten van duurzame inzetbaarheid.  

40% VAN DE MEDEWERKERS MET EEN VERLIESERVARING MELDT ZICH LANGDURIG ZIEK. SOMS OOK NA WEER AAN HET WERK TE ZIJN GEWEEST.

Bron: Landelijk Steunpunt Rouw, enquête 2019

Benieuwd naar mijn manier van werken en met welke klachten je terecht kan, kijk op de pagina begeleiding.

ERVARINGEN

❜❜

Mijn eigen verlieservaring stond me in de weg om als psychosociaal therapeut op een goede manier mijn cliënten te begeleiden met een vergelijkbare hulpvraag. Sandra heeft me liefdevol en met aandacht geholpen om mijn proces aan te gaan, te doorleven en vervolgens mijn ervaring vanuit een breder perspectief te integreren in mijn leven. 

‘Anders leren vasthouden’.

 

Sandra gaf mij vertrouwen in de kwetsbaarheid na mijn verlieservaring. Vertrouwen zodat ik tijdens de therapiesessies datgene aan kon kijken wat me geraakt heeft en wat me zo kwetsbaar maakte.

 

Inmiddels is mijn eigen verlieservaring een toegevoegde waarde voor mijn cliënten. Ik neem van de sessies bij Sandra mee dat het zo waardevol is wanneer iemand liefdevol naast je staat wanneer je op je kwetsbaarst bent.

MARJON, PSYCHOSOCIAAL THERAPEUT

bottom of page