top of page

Privacyverklaring & Cookies

Sandra Poels/ Praktijk Vergeet Je Niet, gevestigd aan De Veender 8 5506 EL Veldhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op zorgvuldige wijze in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf 25 mei 2018 stelt.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO/Wkkgz). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, uitsluitend na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent ondermeer dat ik;
- Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
- Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (medisch beroepsgeheim).

Mijn Contactgegevens:

 

Vergeet Je Niet

De Veender 8

5506 EL Veldhoven

+31 (0) 641235884

www.vergeetjeniet.com

sandrapoels@vergeetjeniet.com

Privacy op de Zorgnota:
 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

- Uw voor- en achternaam, adres en woonplaats.
- Uw klantnummer en/of uw geboortedatum.
- Verzekering en/of polisnummer.
- De datum van de behandeling.
- Een korte beschrijving van de behandeling.
- Prestatiecode.
- De kosten van het consult. 

Overige Persoonsgegevens die ik verwerk (incl. doel & grondslag):

Vergeet Je Niet verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar 
  een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete (schriftelijke) toestemming.
- Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. 
- Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
- Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie,

  zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

- Voor verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder.

- Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

- Om u te informeren over wijzigingen van diensten en producten.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de overige persoonsgegevens die wij verwerken:

- Telefoonnummer.

- E-mailadres.

- Gegevens over activiteiten op onze website.

- Internetbrowser en apparaat type.

- IP-adres (bij het versturen van een web-formulier).

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

U heeft te allen tijde recht tot inzage in uw cliëntendossier. 
U heeft te allen tijde het recht uw gegevens te laten verwijderen.

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard:

De gegevens in uw cliëntendossier blijven, zoals wettelijk vereist (WGBO), 20 jaar bewaard.
Vergeet
Je Niet bewaart (overige) persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

 

Samenwerking met andere organisaties:

Vanuit de praktijk werk ik samen met de volgende organisaties met betrekking tot het verwerken van uw gegevens en ben ik hiermee een verwerkingsovereenkomst aangegaan:

- Praktijk Voelvrij, Carolyn Bel; Waarnemer bij (langdurige) ziekte en overlijden.
- Remko Bakker; Uitvoerder draaiboek bij (langdurige) ziekte en overlijden.
- Studio Bomundi, Willemijn van den Broek; Webdesign en onderhoud website.
- Wix; Website hosting.

- Apple; digitale cliëntenadministratie, email, beheer mailbox.
- Google; Google Analytics (mijn bedrijf), analytische cookies. 

Geautomatiseerde besluitvorming:

 

De persoonsgegevens waar Vergeet Je Niet mee werkt worden altijd door een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vergeet Je Niet) verwerkt. Vergeet Je Niet neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen.

Vergeet Je Niet Verkoopt geen gegevens:

 

Vergeet Je Niet gebruikt en bewaart uw persoonsgegevens en gegevens met betrekking tot uw vraag, suggestie, opmerking om dit zo snel mogelijk te laten verlopen.

Door het aanmelden op de online nieuwsbrief van Vergeet Je Niet, verleent u tegelijkertijd toestemming om uw persoonsgegevens en e-mailadres op te slaan. Vergeet Je Niet gebruikt deze opgeslagen informatie om u te informeren  over activiteiten in de praktijk. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

 

Vergeet Je Niet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De Website van Vergeet Je Niet wordt gemanaged door Wix en valt onder de privacybescherming van Wix; privacy. De gekoppelde mailbox wordt gemanaged door Apple en valt onder de privacybescherming van Apple; Legal - Apple Privacy Policy - Apple.

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via sandrapoels@vergeetjeniet.com

Website van derden


Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Vergeet Je Niet/Sandra Poels kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. We raden u aan de privacyverklaring van deze website te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

Cookie Policy
 

Wat zijn cookies?

De website van Vergeet Je Niet maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine eenvoudige kleine bestanden die met pagina's van deze website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. 

Vergeet Je Niet respecteert de privacy van van alle gebruikers van haar website. We zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de vraag, suggesties en/of opmerkingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgesteld in de Wet AVG/GDPR, worden door Vergeet Je Niet nageleefd. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Informatie over cookies:
 

In dit cookiebeleid leest u meer over de cookies die wij op onze website gebruiken en over doeleinden van dit gebruik. Door verder te klikken en gebruik te (blijven) maken van deze website geeft u toestemming voor het plaatsen en uitlezen van cookies tijdens uw bezoek aan de website.

Welke cookies worden er gebruikt?
 

  • Permanente cookies:

Met behulp van een permanente cookie bent u herkenbaar bij een nieuw bezoek op de website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies, kunnen we dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren ter herhalen, waardoor u tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser. ​

  • Analytische cookies:

Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de 'Analytics'-dienst. Wij gebruiken analytische cookies om het gebruik van de website te onderzoeken. Deze statistieken geven ons onder meer inzicht in hoe vaak we worden bezocht, en waar we onze website kunnen verbeteren. Dit helpt om de website te optimaliseren. Het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Vergeet Je Niet heeft hier geen invloed op en heeft Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principes en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

  • Social Media cookies:

Social media cookies zijn cookies die functionaliteiten van social media websites mogelijk maken. Denk hierbij aan een YouTube-filmpje, gebruik van Google Maps of een like-knop van Facebook. Ook werkt Vergeet Je Niet met Facebook pixels waardoor we de informatie en content die ik deel en advertenties die ik gebruik aan laten sluiten bij uw interesse op basis van uw website bezoek. 
Op de website van Vergeet Je Niet zijn buttons opgenomen om webpagina's te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook en Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Vergeet je Niet heeft daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook, Instagram, YouTube en Google (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook, Instagram en Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook, Instagram en Google stellen zicht te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aan gesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.  

  • Functionele & noodzakelijke cookies:

Functionele & noodzakelijke cookies helpen de website van Vergeet Je Niet naar behoren te functioneren. Voor gebruik van functionele of noodzakelijke cookies die geen of slechts beperkte gevolgen hebben voor de privacy is geen toestemming vereist. Deze cookies kunnen dan ook niet worden uitgeschakeld.
 

Hoe werken Socialmedia cookies van derden?
 

Indien u op onze website terecht komt door Facebook, Pinterest, Instagram of Twitter te klikken, dan bestaat de mogelijkheid dat zij een cookie plaatsten en deze cookie uitlezen op het moment dat u de website van Vergeet Je Niet bezoekt. Voor de cookies die deze derde partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, raadpleegt u de verklaring die deze partijen op hun eigen website daarover geven.

 

Browser-instellingen:

Als u niet wilt dat onze website cookies plaatst of uitleest, dan adviseren we u om uw browser-instellingen aan te passen. Als gevolg hiervan ontvangt u een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst of worden cookies geweigerd. Ook kunt u via uw browser de reeds geplaatste cookies verwijderen.
Hoe u instellingen aanpast, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de hulpfunctie van uw browser. 

 

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat de website goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de website verloren gaan of zelfs dat u deze helemaal niet meer kunt zien.

Wijzigingen Privacyverklaring:

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14-12-2022. Vergeet Je niet kan deze privacyverklaring aanpassen. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

bottom of page